This site uses Javascript. Instructions how to enable JavaScript, you can find here.

voor wakkere organisaties

Jezelf beter maken

Organisaties zijn net als de mensen die er werken. Ze kunnen vol energie zijn en tot indrukwekkende prestaties in staat. Soms zitten ze ook niet lekker in hun vel en werken ze op halve kracht.

Hoe komt iemand of een organisatie dan weer op stoom? Ik ervaar steeds opnieuw dat organisaties en medewerkers zichzelf beter kunnen maken. Als organisatiecoach en opleider help ik daarbij. Problemen los ik niet op, ik leer organisaties hun problemen zelf aan te pakken. En belangrijker nog: hiervan te leren voor de toekomst en tot duurzame verbeteringen te komen.

In de begeleidingstrajecten versterk ik het leervermogen. Dat is het wezen van mijn aanpak.
Mijn rollen wisselen hierbij tussen organisatiecoach, begeleider van leerprocessen en sparringpartner.

Werkwijze

Er zijn vier werkgebieden waarop ik met mijn trajecten waarde toevoeg in organisaties.
Vaak bestaat een traject ook uit een combinatie hiervan. Nessun Dorma is een netwerkorganisatie.
Dat betekent dat ik samenwerk met collega-specialisten bij grotere opdrachten.

Voor directies, managers en leiders.

Goed leiderschap vraagt veel van mensen. Hoe doe je het, vanuit je eigen visie en talenten? Hoe verbind je je steeds opnieuw, met jezelf en met anderen en ben je authentiek? Dit zijn lastige vragen.

Elke leider is welkom bij mij om daarmee aan de slag te gaan. Om te werken aan persoonlijke effectiviteit en om nieuwe antwoorden te vinden op leiderschapsvragen. Dat kan in mijn leergangen.

In de bijeenkomsten krijg je inzicht in jouw patronen en diepere drijfveren, je schaduw en je kracht. Je wordt uitegnodid een spiegel te zijn voor anderen en jezelf steeds opnieuw te spiegelen. Je kan in jouw eigen licht gaan staan en anderen uitdagen dook hun licht te laten schijnen. Zo geef je met lef en liefde vorm aan jouw missie en leven. En verbind je je steeds met hetgeen zich aandient en anderen. Je leert telkens opnieuw jouw ervaringen te vertalen naar je handelen. Authenticiteit, verbinding en echtheid zijn sleutelwoorden.

Dit doen we allemaal praktisch, in oefeningen, verschillende werkvormen en dialogen. We werken aan de hand van actuele situaties en vragen die je bezig houden in jouw leven en leiderschapspraktijk. We maken ook gebruik van bijvoorbeeld de natuur, stilte en qigong. 

In de leergangen zet ik mezelf én de groep in als spiegel, gesprekspartner, uitdager en opleider.

We beschouwen gaandeweg steeds de concrete resultaten en reflecteren op het leerproces, waarbij je leert om de opbrengsten te borgen, zodat je zelf weer verder kan.

Lees hier de ervaring van klanten.

Voor teams en hun leiders

Teams doorlopen diverse ontwikkelfases. Van ‘los zand’ naar een volwassen team dat resultaatverantwoordelijkheid ademt. Het is een ladder van effectiviteit waarlangs een groep professionals omhoog klimt. Dit kan door het gezamenlijk aanleren van teamcompetenties. Dat vraagt ook persoonlijk leiderschap, van de leider én van elk teamlid.

Een scherpe blik op het eigen gedrag, de effecten daarvan, de diepere drijfveren en de systeemdynamiek: met dit totaalplaatje van het team kun je keuzes maken en veranderen. Dat is de kern.

Met teamcoaching sluit ik aan bij de thema’s en vraagstukken die spelen in het team, ook als het er om spant: bijvoorbeeld in een conflictfase. Terwijl het team werkt aan een vraagstuk (de inhoud), leren zij gezamenlijk meester te worden over hun proces. Zo leren teams met hun leiders samen duurzaam leren, betere resultaten behalen en veranderingen implementeren. Daarbij leren zij de verschillen benutten en de wijsheid van de minderheid te gebruiken voor sterkere besluiten. 

Ghandi: "Kijk, daar gaan mijn mensen, ik volg ze, want ik ben hun leider".

Lees hier de ervaring van klanten.

Voor organisaties en hun leiders

Organisatiecoaching helpt om veranderingen breed en duurzaam te implementeren. Als er gedoe is, doelen niet worden gerealiseerd of er naar vernieuwing gezocht wordt. Maar ook als een organisatie wil groeien van goed naar geweldig is organisatiecoaching helpend.

Het is in een organisatie een hele kunst om alle onderdelen in het systeem op elkaar af te stemmen en samen in een flow te komen om de missie te realiseren: binnen teams en tussen teams. Alleen dan kan iedereen zich inzetten voor het gezamenlijke belang. Dat vraagt zowel een heldere missie en gezamenlijke doelen, een goede inrichting van de organisatie, heldere onderlinge afspraken als het werken aan gedrag en cultuur.

In een ontwikkelingstraject kijk ik samen met de opdrachtgever en belangrijke stakeholders naar het vraagstuk, vanuit een breed (systeem-) perspectief. Wat is de vraag (en de eventuele vraag daarachter), welke (gedrags-)verandering is nodig, wat vraagt dat van de leiders en de medewerkers en van organisatorische zaken en hoe gaan we dat doen? Daarbij is de toetssteen steeds, hoe dit alles aansluit op de missie, visie en strategie. We maken een eerste design van het traject en stellen dit gaandeweg bij. Verandering is in mijn visie aandacht, focus en reflectie. Dat geeft voortschrijdend inzicht en leren door doen. 'Fail early to succeed sooner' is daarbij het motto. De teams krijgen een belangrijke plaats in het traject, als kleine betekenisvolle eilanden in de organisatie, waar verandering goed kan starten en uitbreiden.

 De organisatie is en blijft eigenaar van de verandering en geeft deze samen concreet handen en voeten. Daarbij leert de organisatie leren. Zo blijven stappen in de verandering herhaalbaar, ook als ik weer buiten beeld ben.

Lees hier de ervaring van klanten.

Ik ben co-auteur van het boek Organisatiecoaching in de praktijk; een praktisch boek met veel cases waarin verandertrajecten zijn uitgewerkt met een stevig theoretisch fundament.

Voor vernieuwers, koplopers, dwarsdenkers, fusiepartners

De vraagstukken van deze tijd zijn vaak complex, zodat oude antwoorden niet meer voldoen. Bundeling van krachten en zienswijzen van verschillende mensen en organisaties opent het perspectief op nieuwe antwoorden.

Dat kan een fusie zijn, maar ook bijvoorbeeld hechte samenwerking in branches rond een bepaald thema, zoals de zorg, duurzame bouw of beter onderwijs. Dit is niet zo eenvoudig, want werkwijzen, cultuur en belangen kunnen heel verschillend zijn. Hoe kom je nu echt tot elkaar? In mijn coachingstrajecten vinden we samen nieuwe wegen met draagkracht, gezamenlijke wijsheid en gebundelde energie. Van alle betrokkenen.

Ik faciliteer het proces door bijeenkomsten te organiseren waarin alle sleutelspelers verbinden met zichzelf, hun diepere missie, elkaar en hun gezamenlijke opdracht. Zij leren een leerproces te doorlopen om samen nieuwe vondsten te doen waarmee ze een andere toekomst kunnen vormgeven, met een stevig fundament. Stap voor stap.

Lees hier de ervaring van klanten.

Een praktisch boek

Al mijn coachingstrajecten hebben hun fundament in Organisatieontwikkeling met Theory U. Dit is een managementboek, uitgegeven bij Boom/Nelissen, dat ik schreef met Esther de Haan. Een praktische uitwerking van een fascinerende theorie over diepgaande verandering uit de Verenigde Staten, die in snel tempo aan gezag wint over de hele wereld.
‘Theory U’ gaat ervan uit dat (groepen) mensen in staat zijn vanuit een presente houding optimaal vorm te geven aan de toekomst die zich aandient. De kiemen van antwoorden op vraagstukken al zijn aanwezig, maar nog onder de oppervlakte en niet helder zichtbaar. Je haalt de antwoorden naar boven via de gezamenlijke wijsheid van groepen mensen in een gezamenlijk leerproces, waarin je direct ook vorm geeft aan vernieuwing.

Theory U is een model dat een leercurve weergeeft. Ons boek beschrijft aan de hand van een aantal cases hoe je gezamenlijk de bocht doorkomt naar duurzame vernieuwing, met een open mind, open heart en open will. Voorbij de belangrijkste hindernissen: oordeel, cynisme en angst bij de mensen die het moeten doen.

‘Organisatieontwikkeling met Theory U’ is opgebouwd uit een beschrijving van fases in het U-proces met werkvormen die iedereen kan toepassen. En vervolgens een spiegeling hiervan bij verschillende soorten bedrijven, die met lef en leervermogen ontwikkelden en vernieuwden.

Herman Wijffels zei over ons boek: Ik heb met veel instemming kennis genomen van dit belangrijke werk. Het is een inspiratie- en werkboek dat, naar ik hoop, velen zal helpen bij het ontsluiten van nieuwe bronnen van inzicht die de noodzakelijke transities in onze ecomonie en samenleving kunnen voeden.

Naast dit boek zijn er meer publicatie op naam van Eva Beerends. Hier een overzicht.

 • Open
  mind

  Open mind

  Een nieuwsgierige, open geest manifesteert zich in luisteren, observeren, proberen. Dat levert vertraging op en juist daardoor kom je tot nieuwe vondsten en verbinding van ideeën.

  Open
  heart

  Open heart

  Jezelf authentiek tonen en je laten raken door anderen en kunnen inleven in anderen zorgt voor echt contact, van waaruit nieuwe inzichten opbloeien en het collectief echt kan leren en vernieuwen.

  Open
  will

  Open will

  Angst loslaten, ontvankelijk zijn en vol vertrouwen over de toekomst zijn, helpt om vrij te spreken en te handelen. Zo kun je onbekende wegen ontdekken.

Persoonlijk

Het coachen van organisaties zoals ik het zie, is heel persoonlijk. Naar elke bijeenkomst neem ik mezelf mee. Als je van anderen vraagt zichzelf te laten zien, kun je zelf niet buiten schot blijven. Daarom het volgende over mij.

Als jongste van elf kinderen groeide ik op in Amsterdam. Het gezin was een uitstekende leerschool voor mijn latere carrière. Ik leerde mezelf te verbinden, aan te passen en tegelijk op te komen voor mezelf en mijn grenzen te stellen. Het was een eerste inkijk in systemen met alle bijbehorende gemakken en ongemakken.

Inmiddels woon ik in Utrecht met man en twee dochters. Ze zijn mijn rust en veilige haven en mijn spreekwoordelijke vervolgopleiding na het gezin waarin ik ben opgegroeid.

Dat ik onderwijskunde heb gestudeerd, is niet toevallig. Ik hou van leren, leren leren en anderen laten leren. Ik wil graag dingen begrijpen, door ze te analyseren en door ze te ervaren. Daarom lees en schrijf ik ook en zorg ik voor mijn eigen leerproces in diverse scholingen en in de samenwerking en intervisie met de collega’s uit mijn netwerk.

Met Nessun Dorma (wat betekent ‘opdat niemand slape’), kan ik wakker zijn in mijn missie die gericht is op het 'wakker' maken van mensen en organisaties. Alert, ontspannen, in contact en adequaat hier-en-nu. Dat is waar ik van hou.

Nelson Mandela en John Cleese zijn inspiratiebronnen voor mij. Ik leg hier graag uit wat ik daarvan aan bagage meeneem in mijn werk.

 

 

Klanten aan het woord:

De beste manier om een indruk te krijgen hoe ik te werk ga is door klanten zelf aan het woord te laten.
Hieronder vijf klanten die vertellen over hun ervaringen met Nessun Dorma.

Janneke Tettero

directeur Hypotheken bij SNS bank

Ik heb Eva Beerends leren kennen als executive coach. Ik had in die tijd op het werk soms gesprekken waar ik niet vrolijk vandaan kwam. Van Eva heb ik geleerd hoe ik daar op een andere manier naar kan kijken. Wat is van mezelf en wat is van een ander.

Een paar maanden later moest ik weer aan haar denken. Wij willen het beste servicecentrum van Nederland worden. Dan moet je natuurlijk ook het beste team zijn. Ik dacht: daar kan Eva ons bij helpen.

In een aantal sessies heeft ze ons echt vooruit geholpen. Dat doet ze door heel nuchter te benoemen wat ze ziet gebeuren. Soms kon ze met een enkele blik al genoeg zeggen. We zijn nu veel beter in staat om door te vragen en elkaar aan te spreken op wat niet goed gaat. Daarnaast maken we nu veel beter af wat we zijn begonnen. Er is meer scherpte in het team gekomen.

Lees hier over leiderschapscoaching

 
 

Johannes Wisselink

senior manager Business Control Achmea

Ik heb Eva uitgenodigd in mijn team, nadat ik een leiderschapsleergang bij haar heb gevolgd. Eva ziet scherp wat er gebeurt in een groep en brengt dat helder onder woorden. Ze stelt op een prettige manier vragen, zodat iedereen zelf gaat nadenken. Op het juiste moment geeft ze haar mening door bijvoorbeeld te zeggen: dit is raar of juist niet. Als trainer maar ook als mens is ze heel toegankelijk, vrolijk, optimistisch. Dat zijn niet te missen elementen voor een prettige teamdag.

We hebben veel aan haar gehad in ons proces waarbij vier teams moesten uitgroeien tot één team. Vanuit de individuele kwaliteiten van de teamleden bracht ze in een aantal praktijksessies focus aan in de groep. Met onze waarom-vraag als leidraad leerden we samenwerken en zien wat beter moet.

Het eindresultaat was meer samenhang en verbinding in het team. We durven elkaar meer aan te spreken en meer gezamenlijk te reflecteren. Ja, haar inbreng heeft ons een blijvende meerwaarde opgeleverd.

Lees hier over teamcoaching

 
 

Telma Vos

directeur MEE Drechtsteden

‘Het knappe aan Eva is dat ze confronterend kan zijn, zonder dat je het ervaart als een aanval. Iedereen krijgt bij haar de ruimte om te leren. Dat is de ervaring geweest in een traject waarbij wij onze teams opnieuw hebben ingericht, rondom de kanteling in de zorg. Resultaatgerichtheid en multi-disciplinair samenwerken waren het doel.

Ze bracht het eigenaarschap voor resultaten terug naar de teams. Je kunt als medewerker wel zeggen dat het management van alles moet doen, maar de vraag is wat jij daar zelf aan kan bijdragen. Daar hebben we diepgaand over nagedacht in het traject met Eva. En er concrete acties aan gekoppeld. Door bijvoorbeeld rollen in de teams helder te verdelen en afspraken te maken en elkaar daar op te leren aanspreken.

Wat ze voor de teams heeft gedaan, heeft ze ook voor mij persoonlijk gedaan. Door mij te spiegelen. Als directeur. Dat was heel prettig. Je kunt samen met iemand nadenken over allerlei kwesties, iemand die er van een afstand tegenaan kijkt en daardoor andere inzichten biedt.’

Lees hier over organisatiecoaching

 
 

Roel Eigenhuis

psycholoog en MT-lid van fusieschool Wereldkidz

We zitten in een fusieproces van twee verschillende schooltypen, een antroposofische en openbare school. En dat zijn ook verschillende culturen en rituelen. Welke waarden binden ons in het onderwijs? Het antwoord vinden, daarin begeleidt Eva ons. En dat doet ze uitstekend, door ons te faciliteren om te kunnen brainstormen en samen nadenken. Zo krijgen we duidelijk waarvoor we staan. Als één organisatie.

Daarbij zorgt Eva dat we elkaar allemaal betrokken houden in het proces. De wijsheid van iedereen telt mee. Dat gaat soms door vertraging van het proces, wat uitstekend past bij Theory U.

Natuurlijk zijn er ook moeilijke momenten. Dan kan ze verrassend nuchter zijn. Met een simpele vergelijking bijvoorbeeld: als je allebei van pizza houdt heb je geen discussie. Maar soms houdt de één wel van pizza en de ander niet, dan heb je daar een gesprek over; wat maakt het uit? Heel ontwapend kan ze zijn. De grote lijnen bewaken, zonder te pretenderen alles te weten. Dat heb je nodig in een fusieproces.

Lees hier over organisatie-overstijgende trajecten

 
 

Harry van den Berg

leraar Meerklank die opgaat in fusieschool Wereldkidz

Eva Beerends heeft onze gefuseerde organisatie een spiegel voorgehouden, een spiegel die ze keer op keer schoon poetste om ons zelfbeeld zo duidelijk mogelijk te krijgen. Goed werk!

Ik besef dat dit het begin is van een nieuw intensief proces. Dit wordt hard werken. Maar het voelt zoveel positiever dan het aanpassingen-proces dat we nu achter ons hebben gelaten! Ik ben zo blij dat ik dit mag meemaken. Ik dank Eva voor wat ze voor ons heeft gedaan.

Het is niet alleen mijn gevoel, het komt uit alle hoeken van onze organisatie.

 
 

Nessun Dorma werkt voor

 • Algemene Bestuursdienst/Ministerie Binnenlandse Zaken
 • Achmea
 • CBR
 • CBRE
 • Compare Group
 • Federatie Nederlandse Trombosediensten
 • Gemeente Almere
 • GGD Amsterdam/Zeeland
 • Hogeschool Avans
 • Hanze Hogeschool
 • Hogeschool Windesheim
 • Ipse de Bruggen
 • JUMBO supermarkten
 • KLM HS
 • MEE Drechtsteden en MEE de Meent
 • NEC/NSF
 • Rabobank
 • Rijksuniversiteit Utrecht
 • Rijkswaterstaat
 • SNS bank
 • SRK rechtsbijstand
 • SSR
 • Trombosedienst Medial
 • TU Delft (OTB, Civiele Techniek, Lucht en Ruimtevaart, Library, Toptech)
 • Veiligheidsregio Kennemerland
 • Vivat verzekeringen
 • VVAO
 • Wereldkidz

Nessun Dorma werkt samen met

 • Winner Netwerk
 • Life-tune/Wakkere Zaken
 • Way of Nature Nederland
 • Calling U
 • Roerig training en coaching
 • Icoon training en coaching

Actueel: IJsland leiderschapsreis

"Lopend door de geweldige natuur van IJsland je eigen ontwikkeling een enorme boost geven: hoe bevoorrecht kun je zijn?"                                         Dick van Rhee, Directeur Particulieren & Private Banking bij Rabobank Apeldoorn en omgeving

Wil jij dit ook ervaren en een reis maken om nooit meer te vergeten? Samen Met Robert Gieling nodig ik je graag uit om van 7 t/m 11 september 2017 mee te gaan naar de prachtige IJslandse natuur. Voor een groep van leiders van diverse organisaties verzorgen wij daar een uitdagende en inspirerende leiderschapsreis.

Tijdens de journey is er veel ruimte voor reflectie en ontwikkeling in je persoonlijke leiderschap en hoe je anderen in veranderende omstandigheden met je impact en verbindend vermogen kunt mobiliseren. Het zal je leiderschap, reflectief vermogen en ondernemerschap aanzienlijk vergroten! Hier vind je meer informatie. 

 

Interesse in onze IJsland leiderschapsjourney? Hier meer informatie

Contact

Regentesselaan 16
3571 CE Utrecht
T: 06 2000 3385